THANH TOÁN CĂN HỘ CITI ALTO

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHO CITIALTO BLOCK B
  

Tiến độ Xây dựng

  

Tháng thứ

  

Tháng

  

Tỷ lệ % thanh toán

  

 

 

Chuẩn bị thi công + Thi công móng cọc + hầm

1 Dec-18 10%
2 Jan-19
3 Feb-19
4 Mar-19 10%
5 Apr-19
6 May-19
7 Jun-19 5%
8 Jul-19
9 Aug-19
Ký HĐMB 10 Sep-19 5%
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi công phần thân + hoàn thiện cơ bản

11 Oct-19
12 Nov-19
13 Dec-19 5%
14 Jan-20
15 Feb-20
16 Mar-20 5%
17 Apr-20
18 May-20
19 Jun-20 5%
20 Jul-20
21 Aug-20
22 Sep-20 5%
23 Oct-20
24 Nov-20
25 Dec-20 5%
26 Jan-21
27 Feb-21
28 Mar-21 5%
29 Apr-21
30 May-21
31 Jun-21 5%
32 Jul-21
33 Aug-21
34 Sep-21 5%
35 Oct-21
Bàn giao căn hộ 36 Nov-21 25%
Bàn giao GCNQSHNO 5%

HOTLINE TƯ VẤN DỰ ÁN 0901698811